Łowiec Polski - nr 20/1907


Zwierzosatnw  Łomżyńskiem.

  Z powiatu łomżyńskiego. Myśliwi skarżą się w tym roku na brak zwierzyny, woda zalała bowiem mnóstwo gniazd kuropatw. Niezwykły gość zjawił się w Radziłowie. Łoś olbrzymiego wzrostu, zapewne wypłoszony z Puszczy Białowiezkiej. Przepłynął Biebrzę i ugrzązł w bagnie, skąd wydobyli go włościanie z Radziłowa. Miejscowy proboszcz chowa go w oborze. Jest to zapewne jedyny okaz tego gatunku w Królestwie Polskim. Łosie, niegdyś tak pospolite w naszych borach, w ogóle są już bliskie zagłady i jedynie, dzięki opiece trzymają się jeszcze w Prusach wschodnich, Puszczy Białowiezkiej i na Polesiu. W lasach pod Małym Płockiem ukazało się sześć dzików także z guberni grodzieńskiej.