Słowo - nr 191/1897


Teatr amatorski.

W niedzielę dnia 15 b. m. w Grajewie, w gub. łomżyńskiej, pod kierunkiem p. Kuncewicza odbyło się w Sali p. Jagielskiego przedstawienie amatorskie na cel dobroczynny. Odegrano komedyjki: „Stryj przyjechał” hr. Koziebrodzkiego, „O Józię” M. Bałuckiego i „Na przekór” Z. Przybylskiego. Dobrą grą odznaczyły się panie: Kuncewiczowa, Fiszerowa, panna Jaworowska i panna Szatnerówna; wszyscy amatorowie grali bez zarzutu. Scenę amatorowie urządzono bardzo gustownie. Po przedstawieniu odbyła się kolacya wspólna, a następnie zabawa, która przeciągnęła się do białego dnia.