Gazeta Polska - nr 282/1867


Słyszeliśmy, że w mieście powiatowem Szczuczynie ościennej gubernji Łomżyńskiej, w tych dniach ma się grać teatr amatorski za staraniem pana A.W., zapalonego zwolennika i znawcy sceny, autora nie wydanych dotąd utworów dramatycznych, i niepospolitego dekoratora zarazem. Jest to fakt dla Szczuczyna z tego osobliwy, że zapewne od daty założenia tego miasta, teatru tam dotąd nie oglądano.