Gazeta Polska - nr 63/1871


Droga żel. Brzesko-Królewiecka.

Roboty około budowy części pomienionej linii mającej połączyć stacyę Grajewo na granicy Królestwa z Ełkiem, jak wiadomo rozpoczęte zostały z wiosną roku zeszłego 1870. Do zimy tegoż roku ukończone zostały roboty ziemne i mosty, tak iż obecnie pozostaje do uskutecznienia jeszcze budowa górna, mająca być ukończona do maja r.b. Zupełne wykończenie tej linii nastąpi z końcem roku jednocześnie z otwarciem części od Brześcia do Grajewa. Dworzec pruski w Prostkach położony będzie tuż przy granicy. Ponieważ część brzesko-grajewska będzie mieć odległość międzyszynową różną od tejże na linii grajewsko-królewieckiej przeto dla ułatwienia przewozu towarów przez granicę dworce graniczne Prostki i Grajewo o pół mili odległe od siebie, połączone zostaną dwoma liniami kolei żelaznych każda innej odległości międzyszynowej. Co się tyczy taboru linii pruskiej to już zamówiono 6 nowych lokomotyw i 100 krytych towarowych wagonów.