Gazeta Powiatowa dla powiatu Szczuczyńskiego wydana przez Cesarsko-Niemiecką władzę powiatową w Szczuczynie - nr 36/1917


Ogłoszenie dotyczące zbierania jagód.

   Mieszkańcom okolicy Grajewa wolno w lasach rządowych bezpłatnie i bez specjalnego zezwolenia zbierać jagody. Pozwolenie to może być każdego czasu zniesione.
   Upoważnione do zbierania są tylko kobiety i dzieci, osobom męskim ponad 15 lat jest zbieranie wzbronione.
   Jagody wolno zbierać wszędzie, z wyjątkiem tych części lasu oznaczonych tablicami lub wiechciami z słomy, do których przystęp zakazany. Zbierać wolno tylko od godz. 7-ej rano do godz. 7-ej wieczorem. Do nakazów urzędników leśnych należy się zastosować.
   Kto do powyższego rozporządzenia się nie zastosuje, temu pozwolenie odebrane będzie i karany zostanie według & 632,1 kod. karn. grzywną do 25 rubli.


Grajewo, dnia 1. lipca 1917 r.
Cesarska Inspekcja Leśna podp. Mang