Gazeta Polska - nr 2/1874


Pomiędzy Białostokiem a miasteczkiem Grajewem (w gubernii Łomżyńskiej), wzdłuż kolei żelaznej, zawieszony został telegraficzny przewód rządowy, z urządzeniem w Grajewie granicznej kontrolującej stacyi telegraficznej, na której otwarte zostało przyjmowanie depesz korespondencyi wewnętrznej.