Gazeta Codzienna - nr 297/1848


   W d. 2 listopada r. b., w m. Rajgrodzie zakończyła życie doczesne, po trzechletniej w ostatnich tygodniach nader ciężkiej chorobie, Salomea z Mazurowskich Twarowska. W ciągu 53-letniego życia, umiała ś. p. Salomea zjednać sobie serca tych wszystkich, którzy z bliska poznać ją mieli sposobność. Niesienie chętnej i życzliwej każdemu pomocy, zgadzanie się z rezygnacyą prawdziwie chrześcijańską we wszystkich kolejach losu z wolą Najwyższego, i najściślejsze wypełnianie obowiązków chrześcijanki, żony, matki i przyjaciółki, były godłami jej myśli i czynów. Za te też przymioty niechaj Bóg Przedwieczny, przyjąć ją raczy do dziedziny Niebieskiej, a pogrążonemu w smutku mężowi i dzieciom doda siły i błogosławieństwa do zniesienia ciosu, którym z wyroków Jego uderzeni zostali.