Gazeta Polska - nr 191/1868


Z przyczyn słabości właściciela jest do sprzedania Poczthalteria w mieście Rajgrodzie, guberni Suwalskiej. Osoby mające zamiar nabycia takowej, raczą się zgłosić listownie do A. Frasunkiewicz w Rajgrodzie, gdzie o wszelkich szczegółach tyczących się tego kupna, natychmiast mieć będą udzieloną sobie odpowiedź.