Gazeta Polska - nr 49/1870


   Na zasadzie Najwyższego Ukazu z d. 1 czerwca 1869 roku, o przemianowaniu osiadłości niemających charakteru miejskiego w guberniach Królestwa Polskiego na osady, Komitet Urządzający, na przedstawienie Członka Zawiadującego czynnościami Komitetu, postanowił i stanowi:
   1. Istniejące w guberni łomżyńskiej miasta: … Grajewo, Wąsosz i Radziłów w powiecie szczuczyńskim, zamienić na osady, z zastosowaniem następujących środków co do urządzenia w nich zarządu gminnego, na zasadach wskazanych w Najwyższym Ukazie z dnia 19 lutego (3 marca) 1864 r.
(...)
   7) w powiecie szczuczyńskim: osadę Grajewo włączyć do składu gminy Bogusze; w osadzie Wąsosz, po przyłączeniu do niej niektórych wsi z gmin sąsiednich Pruska-Ruda i Mścichy utworzyć nową gminę Wąsosz, również w osadzie Radziłowie po przyłączeniu do niej pozostałych wsi z gminy Mścichy utworzyć nową gminę Radziłów.
   Działo się w Warszawie na 337 posiedzeniu d. 30 stycznia (11 lutego) 1870 r.