Gazeta Powiatowa dla powiatu Szczuczyńskiego wydana przez Cesarsko-Niemiecką władzę powiatową w Szczuczynie - nr 59/1918


Kurs podkuwaczy.

Ogłoszenie

   Dnia 29 kwietnia 1918 r. rozpoczyna się w Grajewie w mieszkaniu służbowym weterynarza powiatowego kurs podkowania pod kierownictwem weterynarza powiatowego, na który muszą uczęszczać wszyscy kowale powiatu szczuczyńskiego. Nauka jest bezpłatna. Każdy kurs będzie trwał 3 tygodnie i nauka podkowania odbędzie się w pierwsze 4 dni w tygodniu, mianowicie od poniedziałku do czwartku. Kowale poszczególnych miejscowości otrzymują piśmienne wezwanie do wzięcia udziału wraz z oznaczeniem terminu.
   Przymusowe wzięcie udziału rozciąga się na wszystkich Kowalów pracujących samodzielnie, względnie czeladników w powiecie.
   Przy ukończeniu kursu otrzymują uczestnicy po złożeniu egzaminu dyplom, o ile przedtem najmniej przez 5 lat zajmowali się podkowaniem koni.
   Niebawem wejdzie rozporządzenie policyjne, podług którego tylko takim dyplomowanym kowalom dozwolone będzie samodzielne wykonanie podkowania.
   Kowale którzy egzamin nie zdadzą, maja brać udział w następnych kursach. Jeżeli się ukażą w dalszym ciągu niezdolnemi, może być stosownie do wspomnianego rozporządzenia nie udzielone zezwolenie do samodzielnego podkowania. Pilne uczęszczanie na kursach leży więc w interesie każdego kowala, któremu zależy na utrzymaniu zezwolenia do wykonania swego rzemiosła.
   Nieuczęszczanie bez podania powodów i spóźnienia się na wykład, jak również bark pilności i niestosowne zachowanie się podczas wykładów będzie karane.
   Wpłacone grzywny użyte zostaną na dopełnienie przyrządów naukowych.


Grajewo. dnia 15. kwietnia 1918
Naczelnik Powiatu von Trotha