Gazeta Polska - nr 216/1870


   W imieniu Najjaśniejszego Alexandra IIgo, Cesarza i Samowładcy Wscech Rossji, Króla Polskiego, Wielkiego Księcia Finlandzkiego &., &., &., Komitet Urządzający w Królestwie Polskim. Na zasadzie Najwyższego ukazu z dnia 1 Czerwca 1869 r. o przemianowaniu osiadłości charakteru miejskiego nie mających, na osady, Komitet Urządzający w uzupełnieniu postanowienia swego z dnia 30 Stycznia 1870 r. o zamianie na osady miast Gubernji Łomżyńskiej, postanowił i stanowi: I. Miasta: Rajgród, w powiecie Szczuczyńskim … zamienić na osady z zastosowaniem następujących środków co do urządzenia w nich zarządu gminnego na zasadzie Najwyższego ukazu z dnia 19 Lutego (2 Marca) 1864 r. 1) z osady Rajgród stworzyć samoistną gminę … Działo się w Warszawie na 358 posiedzeniu, dnia 28 Sierpnia (9 Września) 1870 r.