Gazeta Polska - nr 198/1876


Jest do sprzedania Cukiernia, Restauracya, Zajazd, Handel win, w Grajewie, przy trakcie petersburgskim, i głównej stacyi kolei żelaznej Brzesko-Grajewskiej, w bliskości Prus, tamże jest komora 1-go rzędu, o warunkach dowiedzieć się można u p. F.Samborskiego w zakładzie siodlarskim przy ulicy Miodowej Nr 11 nowy.