Gazeta Polska - nr 146/1878


W osadzie Grajewie w przeszłym miesiącu spalił się kościół drewniany ze wszystkiem, co się w nim znajdowało, spaliło się przytem dwa domy.