Gazeta Polska - nr 63/1885


W Grajewie dnia 25-go b.m. odbędzie się przedstawienie amatorskie na cel dobroczynny; program widowiska obejmie: „Consilium facultatis” Fredry o „Z rozpaczy” Gawalewicza.