Gazeta Polska - nr 195/1892


Z Grajewa, osady w powiecie szczuczyńskim, donoszą Warsz. dn. O wielkiem nagromadzeniu się tamże żydów, którzy przyjechali z różnych miejscowości Rossyi, głównie zaś z Odesy, dla wyemigrowania do Ameryki. Większość ich stanowią poddani zagraniczni. Władze pruskie nie przyjmują tych wychodźców na swe terytorium, gdyż emigranci nie mają dostatecznych środków metaryalnych, dla przedsięwziętej podróży, komitety zaś emigracyjne pomocnicze w Prusach zwiesiły swoją działalność, z powodu cholery w Rossyi. Obecnie w domach zajezdnych w Grajewie mieszka około 80 takich żydów, po 12-17 w niewielkiej izbie, przy najniepomyślniejszych warunkach sanitarnych.