Kurier Warszawski - nr 75/1822


   W Szczuczynie na sejmiku Szlacheckim pod Łaską JW. Fran: Kisielnickiego Radcami Woiewódzkimi obrani zostali tenże Marszałek i JW. Andrz: Rembieliński po trzeci raz na temże urzędzie za wolą obywateli utrzymany.