Gazeta Świąteczna - nr 570/1891


Znaczna pogorzel nawiedziła temi czasy … Grajewo w powiecie Szczuczyńskim, gubernji Łomżyńskiej. … pożar trwający całą noc sprawił ogromne spustoszenie, tembardziej, że mógł się szerzyć bez przeszkody, bo mieszkańcy podobno niechętnie brali się do noszenia wody, zdawszy cały ratunek na czterech żołnierzy ze straży pogranicznej.