Kurier Warszawski - nr 213/1823


   Dnia 4 b.m. pomiędzy Szczuczynem a Stawiskami, na rozległości pół czwartej mili spadł wśród wielkiej burzy i nawałnicy, grad wielkości orzecha laskowego, na kilka stop wysokości, tak że powozy w drodze wstrzymywać się musiały. Niezebrane Zboża po polu zupełnie potłuczone, bydło pokaleczone, drób pozabijany, szkody są nader wielkie, a zimno potem takie nastąpiło iakby wśród zimy.