Gazeta Świąteczna - nr 696/1894


Miasteczko Radziłów w powiecie Szczuczyńskim miało w ciągu kilku tygodni dwa wielkie pożary. W sobotę po Gromnicznej spaliło się 50 stodół i innych budynków gospodarskich, a 14-go kwietnia nawiedził znów miasteczko tak straszny ogień, że najstarsi mieszkańcy podobnego nie pamiętają. Spaliło się około stu domów, 20 stodół, sąd gminny i szkoła żydowska. Akta z sądu i urzędu gminnego wywieziono na cmentarz, aby uchronić od spalenia. Pogorzelcy nie mają się gdzie schronić, ani czem odziać. Władza miejscowa wyznaczyła na razie zasiłek najbiedniejszym. Ksiądz proboszcz zbiera też dla nieboraków zapomogi. (Z listu P.D.)