Gazeta Świąteczna - nr 1350/1906


Pod Szczuczynem w Łomżyńskiem rozstrzelano włościanina Poniatowskiego, skazanego przez sąd polowy na śmierć za zabicie siekierą leśnika, który go zdybał w lesie na kradzieży drzewa.