Słowo - nr 200/1882


Ze Szczuczyńskiego skarżą się jeszcze na ciągłe burze z piorunami. Niedawno we wsi Świdry pod Szczuczynem piorun zabił dwoje ludzi i spalił kilka domów. Urodzaje w okolicy tej należą do najlepszych jakie zapamiętano. Burze i deszcze zastały bowiem już wszystko sprzątnięte i zwiezione do stodół. Omłot ziarna wyborny; żyto daje do dwóch korcy z kopy, a pszenica przeszło półtora. Kartofle tylko, jak się zdaje chybią i skutkiem ciągłych teraz deszczów gnić będą.