Słowo - nr 152/1899


Ś. p. ks. Karol Wyrzykowski, proboszcz parafii Rajgród, w gub. łomżyńskiej, zmarł tamże d. 23 z. m. Ś. p. ks. Wyrzykowski był poprzednio proboszczem w Grajewie, gdzie zbudował kościół murowany. Gorliwy o chwałę Bożą kapłan był szanowany i kochany powszechnie.