Słowo - nr 253/1891


+ Na folwarku Czarnówek, pod Szczuczynem, należącym do p. St. Obryckiego, zgorzały stodoły wraz z krescencyą z dwóch folwarków. Ogień był podobno podłożony. Straty znaczne, chociaż zboże było ubezpieczone.
+ Na folwarku Konopki, w okolicy Szczuczyna, należącym do p. Józefa Jagielskiego, zgorzały wszystkie budynki wraz z całemi tegorocznemi zbiorami, które jednakże były ubezpieczone.
+ Ze Szczuczyna donoszą, że niektóre gorzelnie w tamtej okolicy z powodu braku kartofli będą nieczynne. W kilku gorzelniach mają pędzić okowitę z kukurydzy, sprowadzanej z Besarabii i Rumunii. Za żyto płacą w Szczuczynie do 8 rs., za kartofle 2 rs. 40 kop. za korzec.