Słowo - nr 230/1895


Pożar. W nocy dnia 26 z. m. w Grajewie, w gub. łomżyńskiej zgorzały 3 domy murowane, 5 domów mieszkalnych drewnianych, 2 składy i 10 szop. Pomiędzy innemi spaliły się apteka i garbarnia. Straty oceniają na rs. 11,300, zaś budynki były ubezpieczone tylko na rs. 9,110.