Kurier Warszawski - nr 5/1831


   P. Błoński Burmistrz Kolna w Augustowskiem, w pierwszych chwilach wiadomości o powstaniu Narodowem, uiął Kozaka z expedycjami wyprawionego od pułku Czarnomorskiego do Grekowa, który stał w Szczuczynie. Przezto przeszkodził połączeniu się 2ch pułków i sprawił, że Carnomorski rozbrojono. Jest to postępek śmiały i chwalebny. Obywatele bardzo chwalą gorliwość i dobrego ducha P. Burmistrza.