Słowo - nr 136/1900


Podróż balonem. Z twierdzy Osowiec donoszą do „Warsz. Dniew.”, że w d. 7-ym b.m. puszczono balon „Osowiec nr. 4” z dwoma oficerami oddziału aeronautów. Balon skierował się w stronę północną i trzymał się na wysokości 1,500 metrów. Aeronauci spuścili się na ziemię w gminie Bełda, przy samej granicy pruskiej. Z pomocą oficerom pośpieszył wójt miejscowy i straż pograniczna.