Słowo - nr 234/1911


Ruch spółdzielczy. Z Rajgrodu piszą do jednej z gazet żydowskich: „W ostatnich czasach położenie Żydów w naszem miasteczku bardzo się pogorszyło. Główną przyczyną naszego kryzysu jest – konkurencja. Antysemici (?) założyli sklep współdzielczy pod nazwą „Rola”. Pozatem przyjechali tutaj polscy szewcy i krawcy, którzy odbierają Żydom robotę. Względem kupców zbożowych zastosowano mnóstwo ograniczeń (?) i zaszkodzono ich zarobkom. Tutejsi furmani zostali także bez chleba: suwalskie antysemickie (?) towarzystwo kooperatywne urządziło komunikacje samochodową, która jest czynna na trakcie Suwałki – Łomża i przy jeszcze wielu innych okolicznych miasteczkach. I w ten sposób tutejsza ludność żydowska przechodzi ciężki kryzys.”