Słowo - nr 242/1893


Wywóz raków za granicę.

Wielka obfitość raków … wpłynęła na zwiększenie się eksportu tego towaru za granicę. Jak dotąd, wywóz raków nie jest należycie zorganizowany, lecz spodziewać się należy, że po usunięciu niektórych przeszkód przybierze znaczne rozmiary. Obecnie raki idą przez granicę w Reni, Ungeni, Radziwiłłow, Wołoczyska i Grajewo. Według informacyj dróg południowo-zachodnich, wywóz raków wynosi: … przez Grajewo 5,000-8,000 pudów rocznie. …