Słowo - nr 191/1909


Powrót emigrantów.

Z Grajewa w Łomżyńskiem piszą do U. Leb.: U nas, jako w miasteczku pogranicznem, daje się we znaki nowe ograniczenie emigrantów, przybywających do Ameryki. Niema dnia, żeby tutaj nie powracało z tamtej strony granicy, wielu emigrantów, naturalnie żydów wyłącznie, których odesłano z powrotem z Ameryki, ponieważ przy wylądowaniu nie mogli przedstawić gotówki w sumie 25 dolarów. Większa część powracających to młodzi ludzie zdolni do pracy. Położenie tych emigrantów jest okropne. Przeważnie wydali oni ostatni grosz, sprzedali wszystko, żeby mieć na koszta podróży, a teraz nie wiedzą, do czego się wziąć, utraciwszy dawny sposób utrzymania, niezbyt świetny, w małych miasteczkach. Niejeden mówi, że wołałby, aby go wrzucono w morze, zamiast wysłać z powrotem z Ameryki.