Słowo - nr 420/1910


Wypadnięcie z loży.

Wczoraj, o godz. 1-ej w nocy, w „Aquarium”, oficer dragonów Frołow, przybyły z Grajewa, przechyliwszy się zanadto przez poręcz, wypadł z loży 1-go piętra na salę i potłukł się oraz pokaleczył ciężko. Pogotowie odwiozło go do szpitala ujazdowskiego.