Tygodnik Ilustrowany - nr 243/1887


Zaćmienie słońca d. 19-go sierpnia r. 1887-go.
… Ze Szczuczyna zakomunikowano nam list p. Wacława B. Ciemność była tak wielka, że nawet wstępnego artykułu „Gazety warszawskiej” drukowanego większemi czcionkami, nie można było czytać, ani rozpoznać kształtów kościoła szczuczyńskiego, położonego o dwie wiorsty od wzgórza, na którem czyniono obserwacye. Bydło ryczało. Obserwatorowie doznali przejmującego wrażenia, pomimo że powątpiewali, aby zjawisko zaćmienia tak silnie oddziaływało na widzów