Kurier Warszawski - nr 113/1884


W dniu 10-ym b.m. dowódca konsystującego w Grajewie szwadronu jekaterynosławskich dragonów, major Narew, zaprosił na śniadanie oficerów 45-go pruskiego pułku piechoty, niedawno przybyłego z Metz do Ełku, nad granicę tutejszą. Na śniadaniu znajdowali się dowódcy dywizji, jenerał Strukow, i dowódca pułku, Pladen. Wznoszono toasty na cześć Cesarza Wszechrosji i cesarza niemieckiego, armji rosyjskiej i niemieckiej. Po śniadaniu oficerowie pruscy wyjechali z powrotem do Ełku, ekstrapociągiem, przy śpiewie i muzyce orkiestry pułkowej.