Kurier Warszawski - nr 294/1831


   Komissja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji. – W skutek odezwy Konsulatu Jeneralnego Pruskiego z daty 22 b. m. i r. podaie do Publicznej wiadomości, iż z powodu okazującej się w mieście Rajgrodzie Województwie Augustowskim i innych miejscach zarazy na Bydło, Reiencje Królewsko Pruskie w Gumbinnen i Królewcu zarządziły zamkniecie granicy od strony Królestwa Polskiego w ten sposób: iż ani Bydła rogatego, ani Owiec i Trzody, ani też artykułów takową zarazę przenieść mogących z Polski do Pruss wprowadzać niewolno.

– Radca Stanu najstarszy Dyrektor Jeneralny, dyrygujący, A. Sumiński.
– Sekretarz Jeneralny Aug: Karski.