Kurier Warszawski - nr 250/1895


Teatr amatorski.
W Grajewie urządzono przestawienie amatorskie na rzecz mieszkańców, dotkniętych pożarem, który nawiedził tę miejscowość d. 30 lipca r.b. Amatorowie odegrali jednoaktówki: „Fałszywe blaski” Mellerowej, „Tajemnicę” Dobrzańskiego i „Moją jedynaczkę” z francuskiego. Dochód czysty z przedstawienia wynosi około 100 rs., oprócz naddatków za kwiaty i afisze, których sprzedażą zajęła się drowa S. Niestety, skromna ta suma wystarczy na udzielenie zalewie skromnej pomocy pogorzelcom, bowiem rozmiar klęski pożaru był duży. Zgorzało 46 domów, a pomiędzy niemi apteka i wiele sklepów i szkółka elementarna żydowska, znajdujące się w najpiękniejszej dzielnicy miasta. Spalone domy były ubezpieczone zaledwie na 28,150 rs., która to suma pokryje zaledwie małą cząstkę straty. Straty w ruchomościach oceniają na 73,750 rs.