Kurier Warszawski - nr 154/1897


Wpłaty na pomnik Mickiewicza.
Członkowie straży ogniowej ochotniczej w Szczuczynie, a mianowicie: Jan Urniaż rs. 1, W. Lesiewicz kop. 50, Leon Rudnicki rs. 1, F. Dembiński kop. 15, M. Kuczwalski kop. 15, Władysław Szkodziński kop. 35, A. Sulewski kop. 20, Wincenty Zaleski kop. 20, Wojciech Świderski kop. 10, Władysław MiIewski kop. 50, Feliks Górski kop. 10, Leopold Panas kop. 25, A. Piekarowicz kop. 25, Brzostowski kop. 15, Stanisław Świderski kop. 15, S. Boguszewski kop. 10, Karol Szkodziński kop. 15, Antoni Kalinowski kop. 10, J. Dembiński kop. 10, B. Piotrowicz kop. 10, Aleksander Kin kop. 50, Józef Zarzecki kop. 20, Franciszek Ruszczyk kop. 10, Bolesław Kilanowski kop. 10, Cyprjan Czajkowski kop. 10, J. Z. 25, Walenty Dembiński kop. 5, Jan Dutkowski kop. 5, Tomasz Dembiński kop. 5, Leopold Truszkowski kop. 5, Jan Popielski kop. 5 – Razem 7,10.
Mieszkańcy m. Szczuczyna, w gubernji łomżyńskiej, a mianowicie:dr. Leopold Kuciński rs. 5, Wacław Bogucki rs. 5, Czesław Hryniewicki rs. 5, Janowi Kapp rs. 4, Władysław Bzura rs. 2, Jakób Kosiorek rs. 1, Edward Zawadzki rs. 1, Kazimierz Olszewski rs. 1, Franciszek Jędrzejow ski rs. 1, Winiarski kop. 50, ksiądz Juljan Czarnowski rs. 2, Michał Wrzosek rs. 1, J. Kiełczewski kop. 50, Sobolewski kop. 50, Jan Lisicki rs. 1, W. Glinojecki kop. 50, J. Milczewski kop. 50, K.Szczęsnowicz kop. 30, W. Urniaż rs. l, M. Lesiewicz rs. 1, B. Krzywicki kop. 30. Kazimiera Glukiewicz rs. 1, Jan Hakowski rs. 3, Władysław Berć kop. 20.— Razem 38,30.