Kurier Warszawski - nr 293/1839


   Zieliński Piotr Pisarz Policji M. Rajgrodu, który z narażeniem własnego życia uratował Syna pogranicznego Strażnika Kaiet: Słuchockiego, w ieziorze Rajgrodzkim tonącego, ozdobiony został przez N. PANA medalem srebrnym, za uratowanie ginących ustanowionym.