Kurier Warszawski - nr 216/1900

Straż w Grajewie.
W ostatnich dniach zorganizowano straż ogniową ochotniczą w Grajewie. Na prezesa wybrano p. Władysława Skarzyńskiego; do zarządu pp. Wiktora Gogolewskiego i Eljasza Wierzbołowskiego; na naczelnika p. Tadeusza Przyrembla, na jego pomocnika p. Zygmunta Witkowskiego. Straż liczy 250 członków i posiada kapitał w kwocie 400 rbl., zebranych z przedstawień amatorskich.