Kurier Warszawski - nr 279/1900


Wybory do prezydjum ochotniczej straży ogniowej w osadzie Grajewo (w pow. szczuczyńskim) otrzymały zatwierdzenie władzy. Do zarządu weszli pp. Władysław Skarżyński ja k o prezes; Wiktor Gogolewski i Eljasz Wierzbołowicz — członkowie i pp. Aleksander Gulikowski i Oskar Wagner — zastępcy. Do komisji rewizyjnej wybrano pp. Pawła Bielewicza, Chaima Dudenhajm a i Pawła Rutkowskiego. Na naczelnika straży powołano p. Tadeusza Przyrembla i na pomocnika p. Zygmunta Witkowskiego. Obowiązki gospodarza taboru objął p. Eugenjusz Gier.