Kurier Warszawski - nr 322/1839


   Doszła tu smutna wiadomość: iż W. Anna z Zaleskich Szepietowska, W. Walentego Szepietowskiego, Pisarza Sądu Pokoiu Powiatu Biebrzańskiego Małżonka, urodzona 26go Grudnia 1800, a zaślubiona 7go Paźdz: 1830 r., opatrzona ŚŚ. SAKRAMENTAMI, po krótkiej słabości, w dniu 1 Sierp: r.b., zeszła z tego światu, zostawiwszy po sobie nieutulonego w płaczu Męża i osierociałą iedyną Córkę Hilarją. Zwłoki zmarłej, po stosownem żałobnem Nabożeństwie, odbytem przez liczne Duchowieństwo w Kościele po-Piiarskim, pochowane zostały w Szczuczynie. Pokój jej duszy. R.K.D.E.