Kurier Warszawski - nr 343/1901


Szkoła miejska w Szczuczynie (gub. łomżyńska) urządziła uroczyste sadzenie drzew. Na obchodzie tym obecni byli burmistrz miejscowy, pan Górski, naczelnik powiatu szczuczyńskiego Spiridonow i wiele osób z inteligencji miejscowej. Po nabożeństwie w kościele katolickim, dziatwa szkolna zasadziła drzewka przy dźwiękach muzyki, poczem udała się do herbaciarni, gdzie burmistrz przyjmował dzieci poczęstunkiem, przemówiwszy do nich wraz z księdzem proboszczem. Na pamiątkę tej uroczystości obdarzono dziatwę upominkami.