Kurier Warszawski - nr 164/1902


Teatr amatorski.
Ze Szczuczyna piszą do nas: „Po siedmioletniej pauzie odbyło się u nas, z początkowania pana S., przedstawienie amatorskie, dane w teatrzyku straży ogniowej ochotniczej i na jej cel przez amatorki i amatorów tutejszego towarzystwa. Odegrano krotochwilę Bogusławskiego „Stoliki magnetyczne” i „Radcy pana radcy” Bałuckiego. Amatorowie wywiązali się ze swego zadania bardzo dobrze i gorąco byli przyjmowani przez zebrano towarzystwo miejscowe oraz licznie przybyłych obywateli i gości z Grajewa. Zachęceni tak serdecznem przyjęciem, amatorowie myślą wkrótce dać znowu przedstawienie sztuk ludowych.”