Kurier Warszawski - nr 267/1907


Wobec nader ograniczonego dostarczania wagonów wązkotorowych przez koleje pruskie do Grajewa wskutek manewrów wojska niemieckiego i nagromadzenia się wagonów ładownych dla Prus, sięgającego do 1,900 wagonów, od d. 28-go b. m. na 5 dni ustanowiono normę przyjmowania transportów w kierunku do i poza st. Grajewo po 150 wagonów na dobę