Kurier Warszawski - nr 262/1908


Kościół w Wąsoszy.
W gubernji łomżyńskiej, w odległości czterech wiorst od miasta Szczuczyna, istnieje wieś Wąsosz, pamiętna z czasów wojen szwedzkich, po których pozostały pamiątki wmurowane w skarpy kościoła miejscowego, mianowicie 16 kul kamiennych różnej wielkości. Za staraniem proboszcza ks. Karpowicza, mury tej świątyni, powstałej w XVI wieku, wzmocniono i cały kościół odnowiono na zewnątrz, oraz uporządkowano wnętrze świątyni, którą ozdobiono nowym wielkim ołtarzem w stylu gotyckim, w formie tryptyku. W ołtarzu tym umieszczono trzy nowe obrazy, mianowicie: Przemienienie Pańskie, św.Frauciszek z Assyżu i św. Rozalja, pędzla artysty-malarza p. Stanisława Zarzeckiego z Warszawy.