Kurier Warszawski - nr 64/1852


  Rejent Kancellarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Warszawie. Wiadomo czyni: iż na skutek dobrowolnego układu pomiędzy Właścicielami Dóbr SZCZUCZYN, na d. 29 Stycznia (10 Lut:) 1852 r. urzędownie zawartego, i na zasadzie Art.: 985 K.P.S., sprzedane będą w drodze publicznej licytacji też Dobra SZCZUCZYN z przyległościami, w Okręgu Biebrzańskim Gubernji Augustowskieu, na głównym trakcie warszawsko-Petersburgskim położone, zawierające razem obszerności włók chełm: 127 morgów 16, składające się: z Miasta Okręgowego Szczuczyn, Folwarku Gubernia i Wsi Zarobnych: Skaje, Wólka, Jambrzyki i Barany. Sprzedaż ta odbędzie się w d. 10/22 Maja r.b. o godz: 10tej z rana, w Warszawie w Kancellarji podpisanego Rejenta, przy ulicy Miodowej No 487. Licytacja zaczynać się będzie od summy Rs. 60,000. Vadium w summie Rs. 7,500 złożone być winno. Opis szczegółowy Dóbr, Wykaz hypoteczny, Mappa i warunki sprzedaży, u tegoż Rejenta i u samych Właścicieli w mieście Szczuczynie przejrzane być mogą. Warszawa d. 17/29 Lutego 1852 r. Gajewski, Rejent K.Z.G.W.