Kurier Warszawski - nr 86/1853


   Do udzielonej poprzednio wiadomości o skonie ś.p. Alex: Nikodema Wilczewskiego, Sędziego Pokoju Okr: Biebrzańskiego, Dziedzica dóbr Grajewo, dodać jeszcze musimy, iż ś.p. Wilczewski, potomek rodziny której przodkowie rozmaite urzędy Wojskowe, Cywilne i Obywatelskie piastując, znakomite w kraju naszym położyli zasługi, zostawił po sobie ogólny żal i smutek w pośród rodziny, obywatelstwa, domowników i osierociałych włościan dóbr Grajewo, którzy od dwóch blizko wieków pod dobryczynną opieką przodków jego, aż do skonu ostatniego potomka płci męzkiej, a zmarłego właściciela tych dóbr zostając, cieszyli się i pomyślnością i dobrym bytem. Zmarły pozostawia w najgłębszym żalu osierociała w kwiecie wieku wdowę i dwie nieletnie córki z pierwszego małżeństwa. Pokój duszy Jego!