Dziennik Warszawski - Nr 225/1868 r.


Wzywa wszelkie władze, nad spokojnością i bezpieczeństwem publicznem czuwające, aby na Moszke. Kurządkowskiego syna Jedyda, mieszkańca miasta Grajewa, żvda, z furmaństwa utrzymującemu się, „smołą” i dziegciem handlującego, baczne oko zwróciły i wrazie ujęcia aby go jako ukrywającego się przed wymiarem sprawiedliwości Sądowi tutejszemu, lub najbliższemu dostawiły. / Rysopis jego następujący: lat 60, wzrost mierny, oczy ciemne, włosy czarne, nos i usta mierne, twarz pociągła, zarost ciemny siwy, bez znaków szczególnych. / Janów d. 21 Sierpnia (2 Wrześ.) 1868 r. / Sędzia Prezydujący, Machnikowski.