Wspólna Sprawa - Nr 23/1925 r.


Wiece „Wyzwolenia”.
Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie” urządziło w dniu 15 listopada r.b. dwa zjazdy delegatów z udziałem posłów sejmowych – jeden w Łomży a drugi w Grajewie. Zjazdy poruszały okoliczne wsie, czego dowodem nadzwyczajna ich liczebność ]: w Gra-jewie zebrało się około 400 osób, a w Łomży około 500 osób. Wystąpienia posłów i przemówienia uczestników zdradzały silne zdenerwowanie i zwierały ostrą krytykę władz państwowych. Organizatorami zjazdów byli znani w Ziemi łomżyńskiej p.p. Przybyłowski i Krupka.