Wspólna Sprawa - Nr 20/1926 r.


Ogłoszenie.
Urząd Prokuratorski przy Sądzie Okręgowym w Łomży niniejszym ogłasza, iż mieszkaniec wsi Wólka-Brzozowa, gminy Białaszewo, powiatu szczuczyńskiego Ludwika Kamińskiego wyrokiem Sądu Okręgowego w Łomży z dnia 28 września 1926 r. został skazany, za usiłowanie bez właściwego zezwolenia pędzenia napoju wyskokowego, z art. 26 cz. I., 30 i 32 ustawy o zwalczaniu lichwy wojennej, na 6 miesięcy więzienia, na zapłacenie dwustu złotych grzywny z zamianą w razie nieściągalności na jeden miesiąc aresztu, na 40 złotych opłaty sądowej. Wykonanie kary pozbawienia wolności zawieszono skazanemu na czasokres dwuletni.
Prokurator w/z Krzywiec
Sekretarz w/z Grygo