Wspólna Sprawa - Nr 8/1927 r.


Protest.
W wykonaniu uchwały ogólnego zebrania członków Związku Strzeleckiego w Grajewie z dnia 18 IX przesyłamy do wiadomości wyciąg z tej uchwały, mianowicie:
W sprawie zachowania się p. Brzezińskiego – naczelnika Grajewskiej Straży Ogniowej pod-czas zawodów w dniu 11 września 1927 r., który zabronił orkiestrze grać marsza – Pierwsza Brygada, – zebrani zakładają protest przeciw podobnemu traktowaniu tej najwznioślejszej pieśni czasów ostatnich oraz domagają się, ażeby władze przełożone Związku Strzeleckiego zgłosiły do Komitetu P.W.iW.F. oraz zarządu Straży Pożarnej w Grajewie stosowne protesty oraz podały o powyższym zajściu do czasopism.
ZARZĄD