Wspólna Sprawa - Nr 10/1927 r.


Zjazdy powiatowe „Wyzwolenia'' i Stronnictwa Chłopskiego
W dniu 8 stycznia r. b. odbył się w Szczuczynie dość liczny (200 osób) zjazd powiatowy Stronnictwa Chłopskiego, zwołany przez miejscowego nauczyciela ob. Bogusza. Stanowisko Stronnictwa podczas kampanji wyborczej uzasadniał sekretarz Stronnictwa z Białegostoku ob. Kosibo. Zjazd powziął uchwałę: a., wyrażającą hołd Marszałkowi Piłsudskiemu; b., potępiającą wtrącanie się administracji do wyborów, jako niezgodne z Konstytucją; c., wzywającą b. posła d-ra Polakiewicza do zaprzeczenia pogłoskom o jego zamiarze wystąpienia ze Stronnictwa Chłopskiego; d., uznając konieczność stworzenia w okręgu łomżyńskim jednej listy zblokowanej lewicy mianowicie: Stronnictwa Chłopskiego, P.P.S. i „Wyzwolenia”. Nadto Zjazd, zastanawiał się nad kandydatami z naszego okręgu i uznał za godnych kandydowania nauczyciela Bogusza ze Szczuczyna i D-ra Czarneckiego z Łomży.